Dla pacjenta

Badanie można wykonać ze skierowaniem od lekarza lub odpłatnie bez skierowania.

W laboratorium uzyskasz fachową poradę, jak się prawidłowo przygotować do pobrania konkretnych badań co ma duży wpływ na wyniki.

Ważna jest przy badaniach mikrobiologicznych informacja o stosowanych antybiotykach. Ażeby te wyniki były miarodajne, należy zgłosić się na badanie przed zastosowaniem chemioterapeutyków w ostrym stanie zakażenia. Badanie powinien ukierunkować lekarz zgodnie z rozpoznaniem schorzenia.

Celem badania mikrobiologicznego jest wykrycie drobnoustroju odpowiedzialnego za zakażenie, a także określenie jego wrażliwości na antybiotyki.

Antybiotyki należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

Kontrolne badania po terapii antybiotykiem wykonać po konsultacji z lekarzem.

Wynik badania mikrobiologicznego pozwoli lekarzowi ustalić odpowiednie leczenie.


INFORMACJE DLA PACJENTÓW - LABTEST


1. Na badania laboratoryjne należy zgłaszać się na czczo.

2. W przypadku lipidogramu należy zachować minimum 12-14 godzinną przerwę w posiłkach.

3. Niektóre badania można wykonać w warunkach standardowej diety.

4. Krzywa cukrowa – ilość glukozy do obciążenia powinien określić lekarz kierujący – glukozę należy zakupić w aptece.

5. Badanie moczu – na pojemniku jednorazowym należy czytelnie napisać Nazwisko i Imię – do laboratorium należy dostarczyć pierwszą poranną próbkę moczu ( tzw. środkowy strumień ) do czystego, jednorazowego pojemnika (dostępnego w aptece), o objętości ok. 30 ml.

6. Dobowa zbiórka moczu / DZM – zbiórkę należy rozpocząć po odrzuceniu pierwszej rannej porcji moczu i kontynuować przez 24h; zakończy na pierwszej porannej porcji moczu oddanej w dniu następnym . Mocz należy zbierać do jałowego pojemnika o objętości ok. 2 litrów. Po zakończonej zbiórce należy zmierzyć objętość oddanego moczu i po dokładnym wymieszaniu porcję o objętości ok. 50ml wraz z podaną informacją o całkowitej ilości moczu dostarczyć do laboratorium.

7. Badania kału : do laboratorium należy dostarczyć próbkę kału ok. 2g, w czystym, jednorazowym pojemniku (dostępnego w aptece). Pobrana próbka powinna pochodzić z różnych miejsc porcji kału. W przypadku stwierdzenia
w porcji kału obecności pasożytów / np.glista / lub członów tasiemca - po wypłukaniu umieścić je w odrębnym pojemniku
z wodą.

8. Zażywanie leków w dniu badania powinno być uzgodnione z lekarzem.

9. Wizyty domowe – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 Czy muszę mieć skierowanie od lekarza?

Badanie można wykonać również bez skierowania.

Jaki jest czas oczekiwania na wynik badania bakteriologicznego?

Wynik badania bakteriologicznego z antybiogramem jest gotowy od 3 do 5 dni.

Jak się przygotować do badania wymazu z gardła?

Badanie należy wykonać przed zastosowaniem antybiotyku.
Należy być na czczo, bez mycia zębów, nie płukać jamy ustnej.

Jak pobrać mocz na posiew?

Po dokładnym podmyciu się, pobrać środkowy strumień do sterylnego pojemnika w ilości ok. 5ml.
W jakim czasie po zakończeniu antybiotykoterapii należy zgłosić się na kontrolne badanie?
Badanie kontrolne po antybiotykoterapii wykonać zgodnie z zaleceniem lekarza (najczęściej po 7 dniach)

Jak pobrać plwocinę na posiew?

Plwocinę pobrać rano, na czczo po wypłukaniu ust przegotowaną wodą.

Czy laboratorium wykonuje antymykogramy?

Laboratorium oznacza wrażliwość na leki przeciwgrzybicze dla grzybów drożdżopodobnych, czyli tzw. antymykogramy.

Jak przygotować się do badania w kierunku grzybów?

Przed badaniem nie zażywać leków przeciwgrzybiczych, ew. odstawić je na ok. 10 dni po uprzedniej konsultacji z lekarzem. Na miejsca pobrania nie stosować środków odkażających, nie stosować preparatów przeciwgrzybiczych zewnętrznie.