Punkt pobrań

NZOZ Laboratorium Mikrobiologii współpracuje z Laboratorium Analiz Medycznych „LABTEST” sp. z o.o.

Punkty pobrań LAM „LABTEST” znajdują się w Niepublicznych Zakładach Lecznictwa Ambulatoryjnego:
„MICHAŁKOWICE”, „BYTKÓW”, „ALFAMED”, „TUWIM”, i Lecznicy dla Dzieci i Dorosłych „REMEDIUM”.
W punktach tych pobierane są materiały do badań analitycznych, gdzie można również dostarczyć pobrany wcześniej materiał do badań mikrobiologicznych (mocz, kał, plwocina, wymazy pobrane przez lekarzy).
Pozostałe materiały do badań mikrobiologicznych pobierane są w siedzibie laboratorium przy ul.Jana Pawła II nr 1.

NZOZ Laboratorium Mikrobiologii

ul. Jana Pawła II/1
41-100 Siemianowice Śląskie

8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku
10:00 – 13:00 w soboty, niedziele i święta

32 228-25-70

Laboratorium Analiz Medycznych „LABTEST” sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II/1, 2 piętro
41-100 Siemianowice Śląskie, 2 piętro
7:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku
8:00 - 13:00 soboty, CAŁODOBOWO (Bad. CITO)

32 228-26-23

Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „Michałkowice”

ul. Kościelna 32w
41-100 Siemianowice Śląskie
godz. 7:30 – 9:00 od poniedziałku do piątku

32 735-63-66

-

Lecznica dla Dzieci i Dorosłych REMEDIUM s.c.

ul. Oświęcimska 6
41-100 Siemianowice Śląskie
7:30 – 9:00 wtorek, środa, czwartek

32 765-30-03

Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „Bytków”

ul. Niepodległości 29
41-100 Siemianowice Śląskie
7:30 – 9:00 od poniedziałku do piątku

32 228-18-27

Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „ALFAMED”

ul. Olimpijska 2
41-100 Siemianowice Śląskie
7:30 – 9:00 od poniedziałku do piątku

32 228-17–64

Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „TUWIM” s. c.

ul. Grabowa 11
41-100 Siemianowice Śląskie
8:00 – 9:00 od poniedziałku do piątku

32 228-20–58

Laboratorium Analityczne w Przychodni KWK „Julian”

ul. Gen. Ziętka 30
Piekary Śląskie
7:00 – 10:00 od poniedziałku do piątku

32 767-81-34